Основи технології лісопиляльно-деревообробних виробництв 

галузь знань 20 Аграрні науки і продовольство

спеціальність 205 Лісове господарство

освітньо-професійна програма Обробка деревини
освітньо-професійний ступінь Фаховий молодший бакалавр